Ansök om plats

Du kan också ansöka om plats genom att fylla i följande formulär. Genom att fylla i formuläret godkänner du att Lammets förskola hanterar personuppgifter enligt www.svenskakyrkan.se/romelandakareby/GDPR

ANSÖKAN OM PLATS PÅ LAMMETS FÖRSKOLA

INKOMSTUPPGIFTER LAMMETS FÖRSKOLA

Var god och fyll i nedanstående uppgifter. Avgift tas ut 12 månader per år. Om uppgifter inte lämnas debiteras högsta avgift. Med platsinnehavare avses vårdnadshavare/familjehemsföräldrar som sambor med barnet/barnen. Då barnets vårdnadshavare är sammanboende, är båda platsinnehavare och har ett gemensamt betalningsansvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du att Lammets förskola hanterar dina personuppgifter enligt www.svenskakyrkan.se/GDPR.

Uppgifter om barn i förskoleverksamheten

Uppgifter om Platsinnehavare 1

Uppgifter om Platsinnehavare 2

Sammanboende/Make/Maka

Nedanstående fylls i av dig/er som har en bruttoinkomst understigande 56.250 kr/månad (all inkomst man betalar skatt för)

Platsinnehavare 1

Platsinnehavare 2

Platsinnehavare 3

Gemensam vårdnad och växelvis boende tillsammans med (gäller för föräldrar som har separerat och har gemensam vårdnad med växelvis boende, dvs barnen bor växelvis hos vardera förälder 1/3 eller mer varje månad och som vill ha var sin faktura)

Barnets bor hos vårdnadshavare 1

Barnet bor hos vårdnadshavare 2