En rad med människor går över utlagda plankor över fuktig mark.
Foto: Ingemar Hagerfors

Etapper

Här kan du följa Romboleden på Naturkartan.

Det var många faror som hotade pilgrimen på hens vandring. Den tidiga kyrkan byggde vägkapell för att erbjuda säker övernattning för resande. Dagens kyrkor är ofta byggda på platser där det tidigare funnits ett enkelt vägkapell. Pilgrimer gick från kyrka till kyrka på medeltiden, precis som idag på Romboleden.

I Västmanland och södra Dalarna är det oftast en dags vandring mellan kyrkorna. Längre upp i Dalarna går Romboleden på urgamla fäbodstigar. Där kan det vara flera dagars vandring mellan kyrkorna. Lika samma i Härjedalen, där låglandsled byts till sommarfjälled.

Etappmål

På medeltiden gick pilgrimen från vägkapell till vägkapell. Där vägkapellen stod står det ofta en kyrka idag. Därför är etappmålen på Romboleden alltid kyrkor när så är möjligt. Här startar du med förväntan eller landar rik på upplevelser. Vid varje etappmål finns snart en informationstavla med karta som beskriver etappen norrut och söderut. Det finns även parkeringsplats. Till flera etappmål där leden korsar en större väg går det kollektivtrafik, med mer eller mindre täta buss- eller tågförbindelser. 

Rastplatser

Rastplatser finns utmärkta på kartan. Standarden är olika. Ofta finns vindskydd, eldstad och ibland torrdass. Här kan du stanna för att rasta och övernatta.

Bajsnödig?

Här får du tips på hur du ska göra när nöden kallar, när det är långt till nästa dass: Gräv en liten grop. Uträtta dina behov. Täck över gropen med jord. Gräv ner toalettpappret i samma grop eller ta med dig pappret därifrån.

På det här viset får vi alla en trevlig resa längs leden.
Fjällräven - When Nature Calls

Svårighetsgrad

Alla kan vandra Romboleden, det finns etapper för alla.  Vissa etapper är mer krävande än andra, men med normal kondition är det inga problem att klara 2 mils vandring om dagen. Den beräknade tiden är räknat på 3 km/timme. Charmen med Romboleden är att du möter många olika slags terränger. Det innebär också att den som ska vandra leden behöver ha bra på fötterna, helst då skor med hård sula.

Vi har bedömt ledens svårighetsgrad efter nivåskillnader och underlag och angett etappernas längd eftersom det kräver mer att vandra en etapp på drygt 20 km än någon av de kortare.

Romboleden genom Västmanland och Dalarna räknas som låglandsled och det är framför allt hur kuperad sträckan är som avgör svårighetsgrad.

Romboleden genom Härjedalen räknas som fjälled/sommarled. Svårighetsgraden är olika, men flera av sträckorna går genom vildmark i stiglöst land och vi bedömer att de har högsta svårighetsgrad. Här krävs god fjällvana och kondition.

Dricksvatten

Det finns bra möjligheter att fylla på färskvatten längs leden i Västmanland och Dalarna. I stort sett alla etappmål och boendeanläggningar erbjuder den möjligheten. Tveka inte att ringa på i någon stuga längs leden för att fylla på vatten. I Härjedalen är det längre mellan etappmålen, så tänk på att fylla på med vatten när du har möjlighet.

Det finns också flera kallkällor längs leden. Uppe på fjället hittar du bäckar med rinnande vatten. Vi kan dock inte garantera vattenkvalitén. Vattnet i skogssjöarna är i regel så rent att det efter kokning kan användas för exempelvis matlagning. Ha gärna med ett vattenreningssystem framförallt i fjällen.

Skyltar

Leden är markerad med orange ringar på träd eller toppmålade stolpar. Romboledens symbol, Sankt Olavsmärket och små röda riktningspilar förstärker vägvisningen. Dessa är tydligt placerade så du lätt hittar när du ger dig ut på leden.

Vid vägövergångar, stigförgreningar och på vissa andra håll finns även röda pilar med Romboledens  symbol.

Romboleden i Västmanland och Dalarna använder sig främst av lokala vandringsleder och grusvägar på sin cirka 750 km långa väg från Köping till Nidaros i Trondheim. Alla lokala leder har ännu inte hunnit märkas om till orange färg. Använd därför hela tiden naturkartan.se/romboleden för att säkerställa att du är på rätt väg.

Romboleden i Härjedalen är markerad med rött enligt det statliga systemet för sommarleder i fjällen. Här behöver du komplettera naturkartan.se/romboleden med karta och kompass när du följer leden genom stiglös vildmark.

Informations- och sevärdhetsskyltar

Vid varje etappmål finns snart en informationstavla med tydlig karta och med en kort beskrivning av din vandring.
Vandringen blir roligare om man får lära sig något nytt längs leden. Därför finns sevärdhetsskyltar utplacerade av lokala hembygdsföreningar. De berättar om grottor, kolbottnar, flottningsrännor, sägner och mycket annat. Du kan också läsa om etappen på naturkartan.se/romboleden.