Dop

Dopet brukar man vanligtvis göra under barnets första levnadsår, mellan ca 2-6 månader, men det finns också de ungdomar som döps i samband med konfirmationen. Man kan döpas hur gammal man än är, men man döps bara en gång.

Dopet är ett sakrament, dvs en helig handling. Det kallas så för att Jesus själv instiftade det. Dopet är en viktig tradition, som binder ihop släktena i nuet och i det förgångna.
Varje sakrament består av en osynlig, andlig gåva som vi får av Gud och en yttre, påtaglig gåva och handling. I dopet är vattenösningen den yttre handlingen och Guds gåva är liv, kärlek och förlåtelse.
Svenska kyrkan har två viktiga tankar:
- Kristendomen är också till för barnen och barnen har rätt att vara med.
- I dopet visar Gud att han bryr sig om oss innan vi ens kan be eller vet något om kristen tro. Det krävs ingen examen för att bli döpt.  I dopet är det Gud som visar sin kärlek till oss.