Anga kyrka

Anga kyrka är en av de gotländska medeltida kyrkor som har kvar sin romanska form och invändigt är här en av öns bäst bevarade medeltida kyrkointeriörer. Kyrkan byggdes under 1200-talets förra hälft. Invändigt finns målningar signerade Halvard från 1200-talets slut samt målningar från 1400-talet av "Passionsmästaren". I altarabsiden finns ett altarskåp från 1300-talet och i korvalvet ett triumfkrucifix från 1400-talet. I en runinskrift på långhusets norra vägg finns namn på de bönder som gjorde dagsverken under kyrkobygget. År 1717 härjades kyrkan av ryska trupper varvid inredning slogs sönder.