Nattvard

Gudstjänstmåltid med bröd och vin, instiftad av Jesus kvällen före hans lidande (Matt. 26:17f). I nattvarden får den kristne ta emot Kristi offer, gemenskapen med Gud och hela den himmelska verkligheten