Katarinakapellets entre'
Foto: Alf Lindh

S:ta Katarina kapell

Församlingens kyrka är inrymd i Birgittasystrarnas kloster, Piazza Farnese 96. Ring på klockan för att komma in.

Det finns inget anslag somberättar att vi finns här, men vid varje gudstjänst hänger en skylt på porten till höger om Birgittakyrkan.
Kapellet ligger i kryptan under Birgittakyrkan och är invigt för Svenska kyrkans gudstjänster. Det är troligen en unik lösning att Svenska kyrkan har sin gudstjänstlokal i ett katolskt kloster. Kapellet är Birgittaordens egendom men församlingen äger nyttjanderätten.

Moder Hilaria, som då var Birgittasystrarnas generalabedissa, tog initiativet till att omvandla kryptan till ett gudstjänstrum för den Svenska kyrkan. Hon fick snart dåvarande påven Paulus VI:s gillande och kunde skrida till verket. Kapellet uppfördes med hjälp av ett stort anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Kapellet invigdes den 30 april 1972 och tillägnades Birgittas dotter, Sankta Katarina.

I kapellet finns två mosaiker av konstnären Bengt Olof Kälde. I koret finns bilden av Kristus på korset och på den norra väggen S:ta Katarina. Maria-ikonen vid dopfunten är också gjord av samme konstnär. Den niostämmiga orgeln är skänkt av den före detta romsvensken Ruben Rausing och tillverkad av orgelfirman Francesco Zanin i Udine. Under hösten 2008 renoverades orgeln av tillverkaren, även denna bekostad av familjen Rausing. Läs mer om renoveringen här.

En minnestavla över Birgittinermunkar som är begravda i kapellet hänger på en av väggarna. Även greve Nils Bielke omnämns här.