Renoverad orgel

Orgeln i S:ta Katarina kapell har renoverats.

Katarinakapellet som invigdes till Svenska kyrkans bruk 1972 var från början utrustad med en liten elektrisk orgel. Ett tiotal år senare var det dags att byta ut den mot en mekanisk piporgel.
Den byggdes av orgelbyggare Francesco Zanin för medel som skänktes av dir Ruben Rausing. Orgeln har nio stämmor, två manualer och pedal. Många års spelning och en miljö med fukt och stora temperaturvariationer har tärt på orgelns funktion och klang. 
Under 2008 beslöt kyrkorådet därför att genomföra en ordentlig renovering av instrumentet. Tack vare ett generöst bidrag från familjen Rausing på 20.000 euro blev detta möjligt.
Orgelbyggare Francesco Zanin har ännu en gång gjort ett gott arbete. En av de gamla stämmorna, som under årens lopp blivit ospelbar, har bytts ut av nya pipor, orgeln har kompletterats av tremulant, en ny pedal och en höj- och sänkbar orgelpall. Rörliga delar har justerats och piporna har intonerats för att bättre anpassas till kapellets akustik, ja för att helt enkelt låta bättre.
Vår orgel är väl anpassad till kyrkans behov av solistiskt spel såväl som komp av kör, solister och psalmsång. Den är liten men naggande god, faktiskt.