Foto: Emma Dahlbäck/ IKON

GDPR - Medlem

Så här skyddar Svenska kyrkan i Rom dina personuppgifter som medlem.

Behandling av personuppgifter
Om du är medlem i Svenska kyrkan i Rom behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss - det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, adress, telefonnummer, epostadress och eventuellt födelsedatum. Vi lämnar självklart aldrig ut uppgifterna till en tredje part.

Vid frågor gällande behandlingen av dina uppgifter välkommen att kontakta oss.