Foto: Maria Patrizi

GDPR - Bilder

Vi använder ofta bilder på vår hemsida, i tryckt material och på sociala medier för att berätta i både text och bild om vår verksamhet. Så här hanterar vi bilder.

Vi publicerar inga bilder på personer med identifierbara ansikten på vår hemsida, i nyhetsbrev, trycksaker eller sociala medier utan ett muntligt eller skriftligt samtycke och godkännande.

Vi fotograferar ofta vid större evenemang som t ex julbasaren och informerar om hur bilderna kommer att användas. Vill du inte förekomma på bilder som publiceras kontakta personalen som då ser till att inga bilder där du finns med används.

Ett skrifligt eller muntligt samtycke som givits kan när som helst hävas genom att kontakta oss.