Begravningskista med kors och blommor
Foto: Alex & Martin / IKON

Begravning

Begravningen är ett sätt att säga farväl.

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den somm dött till Gud. Kontakta kyrkoherden för att tala mer om begravning.