VERKSAMHET FÖR VUXNA

Vävstugan i Kyrkans hus, Tenhult. Är du intresserad av att väva, kontakta Ingbeth Stenvall telefon 073 512  58  51

Stickcafé - vi träffas på tisdagar jämna veckor mellan 15.00 och 17.00.
Du behöver inte anmäla dig utan bara komma till Kyrkans Hus. Vi stickar barnkläder och gör babypaket som vi sedan skickar vidare. De senaste sändningarna har gått till Rumänien via Rumänienhjälpen i Ölmstad.

Vid frågor kontakta Birgitta Gundenäs telefon 070 794 53 11

Sjömansringen och Gubbagruppen är under förändring och kommer snart uppstå i ny form. Se kalendern när nästa träff är.

Kontaktperson Monica Hammarlund telefon 070 688 29 01

Café 15 är en ekumenisk dagledigträff som hålls i de olika kyrkorna i Tenhult. Svenska kyrkan, Allianskyrkan och Pingstkyrkan är gemensamt ansvariga för denna verksamhet. Någon gång i månaden, på torsdagar kl.15.00, träffas man i någon av kyrkorna för en programpunkt, samvaro med kaffe och andakt.

KÖRER

Manskören, för män som tycker om att sjunga. Övning jämna veckor på torsdagar, i Kyrkans Hus, kl.17.30-18.20. Kontakta Jozsef Szaller 070 897 96 55

Kyrkokören för dig som tycker om att sjunga. Kören träffas och övar på torsdagar kl.19-20 i Kyrkans hus. Kontakta Jozsef Szaller 070 897 96 55