VIGSEL

"Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken." (1 Kor. 13:13). Man behöver inte vara troende för att kunna hålla med om att kärleken till en annan människa känns som att snudda vid något himmelskt. Rent av gudomligt.. I en kyrklig vigsel är detta kärnan, att räkna med Guds närvaro och delaktighet i ett gemensamt liv.

Varför gifter man sig?

Svaren är säkert många. "För att vi älskar varandra och vill visa att vi hör ihop", är nog det vanligaste. Men den kärlek som har fört ett brudpar till altaret är ju så mycket mer än en stor och stark känsla. Den bär också med sig en uppriktig vilja till ömsesidig hänsyn, gemenskap, ömhet och närhet. Bland annat.
Vigselakten innehåller flera symboler. Ringarna, till exempel, är det synliga tecknet på att ett brudpar lovar "att vara till varandras hjälp, men också glädje", som vigselakten beskriver det. Och frågan som paret svarar ja på lyder: "Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, NN: vill du ta NN till din hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust?". Den högtidliga stunden, där kyrkorummet eller inramningen förstärker känslan av högtid och allvar, vill också vara ett stöd när vardagen gör sig påmind.
Det finns en anledning till att löftet i vigselakten låter så här: "Jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt". Löftena säger inget om att "leva lycklig i alla våra dagar", utan de talar om viljan, en uppriktig önskan, att dela hela livet med varandra vad det än bjuder. Det paret lovar är äktenskapets fundament att ta hand om varandra. Det kan kännas stort. Allvarligt. Men i vigselakten finns också ett löfte från Gud. De nygifta är inte ensamma
på den resa som började när de förstod att de älskade varandra. Gud vill bära, hjälpa och stötta i livets alla skeenden, som en påminnelse om närvaron av den kärlek som aldrig dör.
Kärleken är fantastisk och naturligtvis är bröllopet kärlekens fest mer än viljans. Det är ju två människors kärlek till varandra som gör att de stiger fram inför Gud och en församling och ger sina löften.

FRÅGOR OCH SVAR

Kan man ha vigsel på annan plats än i kyrkan?
En vigsel måste inte alls vara stor och påkostad eller ens ske i en kyrka. Det enda ni behöver är två vittnen, en hindersprövning och en präst. Så visst kan man gifta sig till exempel utomhus, men man måste räkna med sådant som man inte kan styra över, till exempel vädret och praktiska saker som sittplatser åt alla. Inramningen av akten är också en del av akten och kyrkorummets stämning dröjer ofta kvar i minnet.

När bör man boka kyrka?

Det beror på hur många specifika önskemål ni har. Ju fler, som en särskild präst, musik eller liknande, desto tidigare bör ni kontakta församlingsexpeditionen i den församling ni vill vigas. Det gäller också om ni planerar att hålla bröllop vid de populära vigselhögtiderna (pingst och midsommar) eller under sommarmånaderna.

Hur gör man när man vill gifta sig utomlands?

Kontakta den utlandsförsamling där ni önskar gifta er. Telefonnummer hittar ni på svenskakyrkan.se.

Kan man själv bestämma över vigselns upplägg?

Vigselgudstjänsten utformas i dialog mellan de medverkande; präst, musiker och brudpar. Möjligheterna är stora att göra den personlig genom val av musik, bibeltexter, dikter med mera.

Kostar det något att gifta sig?

En vigsel är gratis för kyrkans medlemmar. Vill ni gifta er i någon annan kyrka än i hemförsamlingens kan det medföra extra kostnader. Kontakta församlingsexpeditionen i den församling där er vigselkyrka ligger så får ni svar på era frågor.

Vad krävs för att få gifta sig i Svenska kyrkan?

En hindersprövning från lokala skattemyndigheten där det fastställs att det inte finns några hinder för er att gifta er, samt att åtminstone en av er är medlem i Svenska kyrkan.

Vad är ett vigselsamtal?

På vigselsamtalet träffar ni er vigselpräst och samtalar runt vigseln och äktenskapets djupare mening. Tillsammans går ni även igenom de rent praktiska delarna. Glöm inte er vigselpräst, ibland blir kärleken sliten och trött och kan behöva stöd av någon utomstående. Vänd er då gärna till er vigselpräst (eller någon annan präst) om ni behöver samtala, var för sig eller tillsammans. Samtal med präst är alltid kostnadsfria.

Vad är en kyrklig välsignelse?

Om ni lever i ett registrerat partnerskap kan ni få er relation kyrkligt välsignad i Svenska kyrkan. Även om ni gift er borgerligt kan ni få kyrklig välsignelse över ert äktenskap.