Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

KÖRVERKSAMHET

Församlingens körer:

Kyrkokören övar torsdagar 19.00-20.30 i Kyrkans hus, Tenhult. 

Anmälan till kantor Jozsef Szaller 076 897 96 55

 

Musikprojekt

Sommaruppehåll, ny grupp startar till hösten.

Onsdagar kl. 14.20–15.20, Övning för åk 2 och äldre i Kyrkans hus, övre plan.

Anmälan till Marina 070 649 25 68