Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

KÖRVERKSAMHET

Församlingens körer:

Kyrkokören träffas torsdagar 19.00-20.30 i Kyrkans hus, Tenhult.

Sånggrupp för män som övar jämna torsdagar 17.30-18.20 i Kyrkans hus.

Anmälan till kantor Jozsef Szaller 076 897 96 55

 

Musikalprojekt

Onsdagar kl. 14.20–15.00, Övning för åk 4 och äldre i Kyrkans hus, övre plan.

Onsdagar kl. 15.00-15.40, Övning för åk 2-3 i Kyrkans hus, övre plan.

Anmälan till Marina 070 649 25 68