DOP

Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, både här och i himlen.

DOPETS GÅVA

Dopet är ett sakrament, en helig handling. Det kallas så för att Jesus själv instiftade det. Dopet är en viktig tradition som binder ihop släktena i nuet och i det förgångna.
Prästen frågar efter barnets namn men dopet är inte en namngivningsakt. Namnet nämns för att påminna om att dopet är något personligt, det gäller just denna människas liv.

DOPETS LÖFTE

I dopfunten hälls vatten, en symbol för livet och en förutsättning för allt levande. Genom att tre gånger ösa vatten på barnets hjässa döper prästen: "I Faderns, Sonens och den helige Andes namn".
Här sker dopets mysterium. Genom dopet fogas vi in i livets stora sammanhang, i Guds gemenskap. Dopet är Guds omfamning, Guds löfte om att vara med under alla livets dagar, oavsett vad som händer.
För föräldrarna är dopet många gånger också en tacksamhetshögtid, att man fått bli förälder till just denna lilla människa. Föräldrar känner så mycket glädje och förväntan. Och oro. Därför vill man ge sitt barn det bästa, en del av ett sammanhang som står för något gott och rymmer värderingar man sätter värde på. Allt det föräldrarna känner är omslutet av dopets löfte om trygghet.

FÖRSAMLINGENS ROLL

Prästen säger, ofta genom att hålla upp barnet inför församlingen: "Vi välkomnar dig in i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan".
Genom dopet blir Svenska kyrkan en del av nätverket runt den döpta. Församlingen kommer att finnas med i bön och omsorg, framför allt i form av inbjudan till barnverksamhet, gudstjänster och övrigt församlingsliv.
I dopögonblicket bekräftar och fördjupar Gud den samhörighet som finns mellan Gud och varje människa, en samhörighet som kan ge nytt livsmod.

VAD GÄLLER OM JAG VILL DÖPA MITT BARN ELLER SJÄLV VILL BLI DÖPT?

Avgift?

Det kostar inget att döpas oavsett om dopet sker i den egna församlingen eller någon annanstans.

Barndop?

Ett barn får döpas när dess vårdnadshavare begär att barnet ska döpas till Svenska kyrkans tro. Föräldrarna, eller föräldern, är välkomna att komma med önskemål om musik, sång och textläsning under dopgudstjänsten.

Dopkläder?

Det lilla barnet har en dopklänning som är ganska lång. Nästan som om det inte ännu hade vuxit i den. Dopklänningen symboliserar att det lilla barnet ska växa till sig i kunskap om vad dopet innebär. En tonåring eller vuxen bär gärna finkläder med något vitt inslag. Det vita påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet.

Dopsamtal

Inför dopet träffar man prästen för att prata om vad dopet är och innebär. Då brukar man även gå igenom dopgudstjänsten, välja psalmer tillsammans och komma överens om vem som gör vad under gudstjänsten.

Faddrar

Föräldrarna ber ofta någon de vill ska spela en speciell roll i barnets liv att vara fadder. Det är något av ett hedersuppdrag. Ett annat namn på fadder är gudmor/gudfar. Att vara fadder innebär att man känner lite extra ansvar för sitt "gudbarn", det är en gåva att förvalta efter bästa förmåga. Enligt Svenska kyrkans ordning ska en fadder vara döpt.

Medlemskap

Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem i kyrkan. Dopet är den vanligaste vägen in i Svenska kyrkan. Föräldrar eller annan vårdnadshavare kan också meddela att de vill att deras barn ska vara medlem i kyrkan, barnet får då senare erbjudande att döpas.

Omdop

Svenska kyrkan erkänner alla andra kristna samfunds dop. Dopet gäller en gång för alla och görs därför aldrig om.

Vuxendop

Ofta förknippar man dopet med det nyfödda barnet men Svenska kyrkan är den kyrka i Sverige som döper flest vuxna. Den som är vuxen kan anmäla att han eller hon vill tillhöra Svenska kyrkan och kan samtidigt begära undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse inför dopet.

Varmt välkommen att höra av dig om du vill döpa ditt barn eller OM DU själv vill bli döpt!