Foto: S.T

VERKSAMHET FÖR BARN OCH FAMILJ

Våren 2022:

ÖPPNA FÖRSKOLAN   

Måndag, tisdag och torsdag klockan 9-11.30 i Kyrkans Hus, entréplan.

För barn 0-6 år med mamma, pappa, morfar, farmor..., ingen anmälan. Välkommen!

Kontaktperson Monica 070 649 25 56

BARNRYTMIK

Tisdagar 10.00 Rytmikstund för barn 1-2 år i sällskap med en vuxen. I Kyrkans hus, övre plan.

Anmälan till Marina, 070 649 25 68. 

KYRKANS BARNTIMMAR

Onsdagar kl.14-16 i Kyrkans Hus, entréplan.

För barn 4-6 år (fullt läsåret 21/22)

Anmälan till Monica 036 39 06 85, 070 649 25 56

KYRKANS EFTERMIDDAG (skolåldern)

Vi leker, äter mellis, spelar spel, målar och har en samling med bibelläsning, samtal och bön. 

Måndagar för åk 2-4 i Kyrkans Hus, nedre plan, klockan 14.15-16.00.

Tisdagar för åk F-1 i Kyrkans Hus, nedre plan, klockan 13.15-14.30.

Tisdagar för åk 5 och äldre i Kyrkans Hus, nedre plan, klockan 14.15-16.00.

Anmälan till Sophie 070 649 25 82

Musikalprojekt (skolåldern)

Onsdagar kl. 14.20–15.00, Övning för åk 4 och äldre i Kyrkans hus, övre plan.

Onsdagar kl. 15.00-15.40, Övning för åk 2-3 i Kyrkans hus, övre plan.

Anmälan till Marina 070 649 25 68