En brunbränd gräsmatta
Foto: Rödeby församling

Torrt på kyrkogården

Nyhet Publicerad

På grund av lite nederbörd.

Vi har som ni märkt, numera väldigt lite nederbörd. Därför ser gräsytorna och
häckarna mycket tråkiga ut. Vi kan tyvärr inte bevattna nämnda ytor, eller
häckar.

Vi kan bara beklaga att kyrkogården inte är lika grön som tidigare. Ni som
besöker era gravar, kan (om ni vill) slå en extra kanna på häck eller grönyta
vid er gravplats.