Renovering av gravkapellet

Nyhet Publicerad

Under hösten sker en yttre renovering.

Gravkapellet står på begravningsplatsens äldsta del. Byggnaden uppfördes med murad lättbetong 1957 efter ritningar av Sigge Ullén och används idag till bland annat borgerliga begravningar, till att ta avsked av den avlidne och till förvaring av kistor inför begravningsakt/jordfästning.

Gravkapellet genomgår nu en större utvändig renovering.
Koppartaket på kapellet är nere och vi har fått ett nytt blänkande tak där vi fått ändra på vår konstruktion. Anledningen till ändringen är att den befintliga takkonstruktionen var bristfällig. Omfattande läckage har förekommit vilket lett till skador på putsen.
Grundningsbruket är starkare än ytputsen vilket också lett till skador i fasadputsen.

Avsikten med åtgärderna är att få en välfungerande avvattning och fasadputs som håller bättre än dagens. Sprickorna ska armeras med rostfritt armeringsjärn och fasaden ska avfärgas med silikatfärg.
Nu håller putsen på att tvättas av och den ska lagas, sen kommer vi att avfärga hela kapellet.

Trästolparna vid entrén som bär upp takutsprånget är fuktskadade och kommer att bytas ut.

Vår förhoppning är att allt ska vara klart någon gång i oktober månad.