En stenmur och ett träd med en låda på marken.
Foto: Rödeby församling

Råttor på kyrkogården

Nyhet Publicerad

Kyrkogården har fått problem med råttor, som mest håller till runt och i stenmuren på  östra sidan. Åtgärder är vidtagna.