Meny

Hur påverkas Rödeby församlings verksamhet av Coronaviruset?

Här kan du läsa om hur vi ställer om verksamheten.

Med anledning av samhällsläget kring Covid-19 försöker vi hitta nya vägar att finnas till hands för er församlingsbor.

När du besöker oss

Vi vill att alla ska känna sig trygga att gå till församlingens gudstjänster. Vi har sett till att det finns tvål och handsprit i alla våra lokaler och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer med ett maxantal på 50 personer. I kyrkan har varannan bänkrad spärrats av för att du som besökare ska känna dig trygg med att vi håller avstånd till varandra. I sommar kommer vi även hålla några av våra gudstjänster utomhus bakom kyrkan. Med hänsyn till varandra ber vi dig stanna hemma om du känner av symtom så som hosta, luftvägssymtom eller feber.

Kyrkan håller öppet måndag till fredag 8-16 för bön och ljuständning.

Församlingens verksamhet

Av förklarliga skäl har vi fått göra uppehåll i mycket av den verksamhet som våra seniorer deltar i och vi försöker finna nya vägar och aktiviteter för denna målgrupp. Vi har inlett ett samarbete med Träffpunkten Elineberg där vi just nu erbjuder
tipsrundor i centrala Rödeby.
Den kommande tiden kommer ni kanske även att stöta på vår kantor Lena med sitt dragspel lite varstans på byn. Ett uppiggande inslag i sommarsolen.

I juli månad kommer vi också fylla söndagens gudstjänster med sång och musik.

Tack vare att vi går en varmare årstid till mötes har vi kunnat fira uppskattade utomhusgudstjänster med sång och musik för de boende på Elineberg, som ju annars är stängt för besök.

Kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning genomförs som vanligt men med ett begränsat antal på max 50 personer. Detta gäller även för dopkaffe och minnesstunder i vårt församlingshem.
Deltagare i begravningar, dop m.m. får gärna sända till nära och kära genom Facetime, Skype, Messenger etc.

För dig som tillhör en riskgrupp och inte vill bli exponerad i onödan erbjuder vi hjälp med inköp av livsmedel och medicin. Hör av dig till kyrkoherde Mats Svensson på telefon/sms 0703- 37 73 39 eller via e-post mats.a.svensson@svenskakyrkan.se eller till komminister Wictor Wallin på telefon/sms 0703-37 79 93 eller via e-post wictor.wallin@svenskakyrkan.se.

Annan planerad verksamhet kan komma att ställas in beroende på hur smittspridningen utvecklar sig. Information om detta kommer att meddelas löpande på församlingens anslagstavlor, här på hemsidan och på Facebook.

Vill du ha någon att tala med finns vi här för dig. Tveka inte att ringa oss!

Om du inte kan/vill ta dig till kyrkan så finns möjligheten till andakt och gudstjänst hemifrån. Många församlingar och pastorat sänder gudstjänster och andra evenemang live på webben. I vår gemensamma kalender och i appen Kyrkguiden hittar du sändningarna. Välkommen att vara med - via länk!

Du kan också se eller höra en del av våra gudstjänster via SVT eller Sveriges radio.
Gudstjänst i Sveriges television
Gudstjänst i Sveriges radio
Morgonandakt i Sveriges radio

Uppträdande i församlingens verksamheter

Om du har hosta, luftvägssymtom eller feber skall du stanna hemma och inte besöka församlingens verksamheter. Verksamhetsansvarig är beordrad att avvisa dig om du har symptom.

Hälsning sker utan kroppskontakt, dvs med bugning eller nickning . Undvik att ta i hand och kramas.

Tvättmöjlighet med tvål och vatten samt handsprit finns på samtliga toaletter i Rödeby församlings lokaler.

Alla anställda och ideella skall tvätta och sprita händerna innan verksamhet/gudstjänst, tjänstgörande verksamhetsledare/präst ansvarar för att detta genomförs.

Alla deltagare i körer och grupper skall tvätta händerna vid ankomst, verksamhetsledaren ansvarar för att detta genomförs.

Själavårdande stöd

Då coronasmittan dominerar nyhetsflödet och samtalen är det lätt att bli berörd och orolig. Korrekt information står att finna hos svenska myndigheter; UD, Vårdguiden-1177 och folkhälsomyndigheten.

Om enskild församlingsmedlem känner oro inför smittspridningen erbjuder församlingen samtalsstöd.

Ytterligare information

Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

UD 

Att tänka på

Tillsammans kan vi hjälpas åt med att hindra spridningen av Coronaviruset:

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvik nära kontakt med sjuka människor.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens och UD:s webbsidor och appar.  

(Källa Folkhälsomyndigheten)