Foto: Rödeby församling

Grävling på kyrkogården

Nyhet Publicerad Ändrad

Just nu förekommer det grävling på kyrkogården.

Deras grävande nattetid och fåglarnas hackande på dagtid gör att gräset på vissa ställen blivit förstört. Vi beklagar detta.

Kommunen är inkopplad och åtgärder vidtas.

De stora gräsytorna som blivit förstörda har nu jämnats till och vaktmästarna har sått frö som kommer bli en vacker blomsteräng till sommaren.

Vid frågor kontakta kyrkvaktmästare:

Kristian Melkersson på telefon 0455-33 77 40 eller e-post kristian.melkersson@svenskakyrkan.se

Magnus Fredriksson på telefon 0455-33 77 42 eller e-post magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se