En allé med träd
Foto: Rödeby församling

Almsjuka

Nyhet Publicerad

På kyrkogården

Tyvärr har vi drabbats av almsjuka. Det handlar om 56 träd som står i allén på Östra delen.

Vi har fått tillstånd av Länsstyrelsen att under en femårsperiod ta ned almarna och ersätta dem med inhemska ädellövträd.