Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Vill du ha besök?

Hör av dig!

Församlingens besöktjänstgrupp eller någon av våra präster kommer gärna hem till dig.

Kontakta expeditionen på telefon 0455-33 77 33 eller skicka en intresseanmälan till rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se.