Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vårt uppdrag

Så här jobbar vi.

I Rödeby församling arbetar vi med det uppdrag församlingen får i dopet; att vårda det frö av tro som blir grunden för en trygg relation med Gud.

Vi utgår från barnens tankar och funderingar om Gud och livet. Med hjälp av berättelser och lek lyfter vi fram budskapet på ett sätt som passar respektive grupp.

Alla våra grupper genomsyras av det kristna budskapet. Grupperna förbereder uppgifter och sånger och medverkar i Gudstjänsten ett par söndagar under terminen. Vår förväntan är att hela familjen vill fira Gudstjänst med församlingen, som en del av bernens deltagande i verksamheten.

Vi håller till i Senapskornet som är barn och ungdomshuset bredvid församlingshemmet.