Foto: Rödeby församling

Servicestationer

En hjälp för dig som besökare på kyrkogården.

Våra servicestationer är till för att underlätta för våra besökare och för att det ska se snyggt och trevligt ut på vår kyrkogård.

Stationerna är utrustade med följande:
• Sopkärl för plast och papper (grön).
• Sopkärl för växt- och jordmaterial (brun).
• Sopkärl för glas och metall (svart).
• Bord för iordningställande av blommor.
• Vattenkannor
• Spade
• Räfsa
• Planteringsspade
• Handkultivator
• Vattenkanskärra

För att stationerna ska fungera som det är tänkt är det viktigt att man efter användning återställer redskapen på samma servicestation.