En grå tygmus som klättrar på altaret
Foto: Rödeby församling

Skola

Samarbete med respekt för varandra.

I Rödeby är skolan och kyrkan verkligen grannar. Vår tanke är att använda ett sådant grannskap på allra bästa sätt, att ge och ta.

Många av de barn och ungdomar vi vänder oss till finns på skolan. Det är lätt att ta sig från skola och fritids till barn- och ungdomskörer, barngrupper och  konfirmandgrupper. Eller till Rödeby kyrka för en upplevelse, ett studiebesök eller skolavslutning.

Det är också nära för församlingens personal att finnas på elevernas hemmaplan, alltså i korridorer och på skolgårdar. Vi kan vara vuxna som finns på skolan för att bara vara just en vuxen som vågar stå för sin tro och möta barn och ungdomar med funderingar kring livet och tron.

I samarbete med lärare och personal möts vi i olika sammanhang.

Vi samarbetar naturligtvis också med Strömsbergs friskola och med förskolor i församlingen.

Välkomna med frågor och idéer kring samarbete!