Foto: Rödeby församling

Senapskornet

Huset rymmer expedition, barn och körverksamhet, tjänsterum, ekonomi och administration.

Fastigheten innehåller lokaler för barn- och musikverksamhet, expedition för församlings- och begravningsverksamhet, ekonomi och administration samt tjänsterum för all personal.

På baksidan finns en liten lekpark med rutschkana, gungor och sandlåda där barnverksamheten kan flytta ut vid fint väder.

Senapskornet byggdes för barn- och musikverksamheten år 2006 med invigning samma år till höstterminens början.
2020 gjordes en tillbyggnad för personal för att kunna samla alla anställda under ett tak. Inflytt skedde i slutet av december 2020.

Kontaktuppgifter till församlingen

Via församlingsexpeditionen kan du bl a boka tid för dop, vigsel, begravning, hyra församllingshemmet samt anmäla dig till de flesta av våra aktiviteter.

Öppettiderna är:
Måndag, torsdag, fredag 10.00-12.00 och onsdag 13-15.
Juni-Augusti måndag, onsdag-torsdag 10.00-12.00.
Telefon: 0455-33 77 33
E-post: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Besöks- och postadress: Stationsvägen 38, 373 42 Rödeby.

Gäller dina frågor gravar, gravskötsel etc kontaktar du vaktmästarna på telefon 0455-33 77 40 eller 0455-33 77 42.