Prästgården

Före detta prästbostad och administrationsbyggnad i församlingen.

Prästgården byggdes 1917. Tidigare inrymde fastigheten bostad för kyrkoherden samt pastorsexpedition.

År 2004 beslutade kyrkorådet att avveckla tjänstebostadstvånget. Detta innebar att iden med att bygga om fastigheten till administrationsbyggnad blev möjlig. Renoveringen utfördes under år 2006. Arkitekt inför renoveringen var Per Lewis Jonsson som gjorde ett fantastiskt arbete med lokalerna.

2020 sålde församlingen fastigheten med tillhörande tomt till Karlskrona kommun som senare under året sålde den vidare till Karlskrona Nordskär Fastigheter AB.