Meny

Prästgården

Här finner du församlingsexpeditionen.

Prästgården byggdes 1917. Tidigare inrymde fastigheten bostad för kyrkoherden samt pastorsexpedition. År 2004 beslutade kyrkorådet att avveckla tjänstebostadstvånget. Detta innebar att iden med att bygga om fastigheten till administrationsbyggnad blev möjlig. Renoveringen utfördes under år 2006.
Arkitekt inför renoveringen var Per Lewis Jonsson som gjorde ett fantastiskt arbete med lokalerna.

I huset finns idag församlingsexpedition samt tjänsterum för präster, kyrkokamrer och församlingspedagog.

2020 kommer Karlskrona kommun ta över fastigheten med tillhörande tomt.
Under hösten 2020 flyttar församlingsexpeditionen till Senapskornet.