Meny

Personal

Det är vi som arbetar i församlingen.

Präster

Mats Svensson

Mats Svensson

Rödeby församling

Kyrkoherde

Wictor Wallin

Wictor Wallin

Rödeby församling

Vikarierande kyrkoherde

Göran Eckerdal

Rödeby församling

Vikarierande komminister

Kantor

Kantor - Vakant

Rödeby församling

Kantor

Församlingspedagog

Moa Arnberg Håkansson

Moa Arnberg Håkansson

Rödeby församling

Församlingspedagog - konfirmand, ungdom och skola

Barnledare

Sofia Palmgren

Sofia Palmgren

Rödeby församling

Barnledare

Bodil Skyllberg

Bodil Skyllberg

Rödeby församling

Barnledare/lokalvård

Ewa Hansson

Ewa Hansson

Rödeby församling

Barnledare/lokalvård

Kyrkokamrer

Marie Skyllberg

Marie Skyllberg

Rödeby församling

Kyrkokamrer

Assistent

Diana Pettersson

Diana Pettersson

Rödeby församling

Assistent - Expeditionen, administration och information

Kyrkvaktmästare

Kristian Melkersson

Kristian Melkersson

Rödeby församling

Kyrkvakmästare

Magnus Fredriksson

Magnus Fredriksson

Rödeby församling

Kyrkvakmästare

John Viberg

John Viberg

Rödeby församling

Kyrkvakmästare (säsong)

Bo Jonsson

Rödeby församling

Kyrkvaktmästare