Leva vidare grupp

För dig som mist någon närstående.

Samtalsgrupp för dig som mist någon närstående. Det kan ha gått längre eller kortare tid efter förlusten. Vi delar erfarenheter och tankar och stöttar varandra i sorgen. Det vi delar i gruppen kommer inte vidare utanför gruppen.

Gruppen samlas fem gånger och varje gång handlar om ett avgränsat tema i sorgeprocessen.