Foto: Rödeby församling

Ceremoniurna

För den som vill låna urna vid ceremoni och gravsättning.

Församlingen har en urna att låna ut vid begravningsgudstjänst och gravsättning i egen gravplats eller i Askgravlunden på Rödeby kyrkogård.