Foto: Déz Magnér

Kyrkvärd

Vad gör en kyrkvärd?

Vad gör en kyrkvärd?
Kyrkvärden har viktiga uppgifter i gudstjänstfirandet; textläsningar, delaktighet i förbön, ljuständning, kollektupptagning och medhjälp vid nattvardsutdelandet och dop etc.

Utanför gudstjänsten har kyrkvärden viktiga uppgifter med att bl a hjälpa prästen med de liturgiska kläderna, räkna och sammanställa kollekt och i en del församlingar även ta hand om nattvardskärlen.

Förutom medverkan i själva gudstjänsten ansvarar kyrkvärdarna för redovisningen av den upptagna kollekten.

En av församlingens utsedda kyrkvärdar utses även att, jämte kyrkoherden ansvara för förteckningen över kyrkans inventarier.

Vill du också bli kyrkvärd?
Kontakta expeditionen 0455-33 77 33 eller rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se