Kyrkokören övar på tisdagar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkokören

Blandad vuxenkör.

Repetitioner på tisdagar klockan 18.30-20.00 i Senapskornet.

Kyrkokören är församlingens vuxenkör. Kören består av sångare med ett mycket stort åldersspann, allt mellan 20 till 80 år! Vi tar oss an både gammal och ny musik, alltid engagerat och nyfiket!

Till kören är både den mer erfarna sångaren och nybörjaren lika välkomna! Det viktiga är att man är öppen för att prova och lära sig nya saker och att man är villig att göra det som en grupp.

Alla nya sångare får alltid en prova på-period på en månad. Först efter provtiden bestämmer man sig om man vill fortsätta.

Att delta i kören är kostnadsfritt.