Foto: Andreas Blomlöf

Kyrkogården

Här kan du bland annat läsa om våra olika gravskick.

Mitt i vårt samhälle ligger vår vackra välskötta kyrkogård, som en lugn välkomnande oas. Kyrkogården är inte endast en begravningsplats, utan också en plats för eftertanke, vila och minnen.

Välkommen!

Klicka här för att se dig omkring på kyrkogården.

Gamla delen

Gamla delen på kyrkogården Foto: Rödeby församling

Söder om kyrkan ligger den äldsta delen. När den anlades är det ingen som vet men troligen har man begravt här redan innan den första kyrkan byggdes.

Här går det att få både kistgravplats och att sätta ned en urna. 
Det finns många vackra gravplatser som blivit återlämnade av tidigare gravrättsinnehavare och som åter kan upplåtas.
Här får anhöriga vara med vid gravsättningen, resa en gravsten, som blivit godkänd av församlingen samt plantera växter och placera blommor i vas.

Norra delen

Norra delen på kyrkogården Foto: Rödeby församling

Den norra delen, som ligger mellan kyrkan och skolan, skapades under 1940-talet.

Här går det att få både kistgravplats och att sätta ned en urna. 

Vid begravning får anhöriga vara med vid gravsättningen, resa en gravsten, som blivit godkänd av församlingen samt plantera växter och placera blommor i vas.

Östra delen

Östra delen av kyrkogården Foto: Rödeby församling

Öster om, bakom kyrkan, ligger de delar som är yngst och togs i bruk på 80-talet. Här finns både kistgravplatser och urngravplatser, men även minneslunden och askgravlunden.

Urnlunden

Urnlunden Foto: Rödeby församling

Det finns en sektion på kyrkogården som speciellt har utformats för urngravplatser. Förutsättningen är att stoftet kremerats.
Vid urnsättning får anhöriga närvara vid nedsättningen, resa gravsten samt plantera växter och placera blommor i vas.

Minneslunden

Minneslunden Foto: Rödeby församling

Minneslunden ligger längst bort i skogsbrynet på kyrkogården. Härligt skuggad av vackra tallar som sträcker sig mot himmelen. Där finns en fontän med porlande vatten och bänkar att sitta på.

Huvudtanken med minneslunden är att gravplatsen är helt anonym det betyder att anhöriga inte får närvara när askan sätts ned på den allmänna gravplatsen. Här används heller inte urna och askan grävs ned utan hölje. Det finns heller ingen gravkarta över var askorna ligger.

Vid minneslunden finns det en gemensam plats att sätta blommor på under sommartid och ljus under vintertiden. Att lägga blommor på gräsytan där askorna finns är däremot inte tillåtet.
Här behöver den anhörige inte tänka på skötsel eftersom församlingen ansvarar för vården av platsen. Det som gör att vissa väljer detta gravskick är just att de inte har något skötselansvar, men att det är en plats att komma till och minnas. Men tanken är även att de anhöriga ska kunna besöka vilken minneslund som helst och där kunna minnas den avlidne. Nackdelen är att det inte går att ångra sig när askan är satt, om behovet av en speciell plats med den avlidens namn uppstår.

Askgravlunden

Askgravlunden Foto: Rödeby församling

Askgravlunden är det gravskick som senast möjliggjorts på Rödeby kyrkogård. Den skapades och invigdes år 2007. Anledningen till detta var just att församlingen ville erbjuda ett mellanting mellan konventionell gravplast och minneslund. Ett gravskick som enligt många innehåller fördelarna från de andra båda gravskicken.

Gravsättningen av askorna äger rum på en gräsyta där platsen markeras med en sten med ett nummer. Den avlidnes namns graveras sedan på en platta med samma nummer som sätts upp på den vackra stenskulpturen i form av en delad trädstam. På så sätt finns namnet på de gravsatta där, samtidigt som de anhöriga inte har något ansvar för vård av en gravplats. Naturligtvis finns där en gemensam smyckningsplats att sätta blommor och ljus vid besök. En annan fördel är att det går att placera två askor tillsammans om anhöriga önskar och självklart får de närvara vid sättningen av askan.

I anslutning till askgravplatsen finns det även en vattenkälla och bänkar för stillhet och meditation.

Övriga gravskick

Svenska kyrkan har ansvaret att begrava alla som avlider, på det sätt den enskildes tro och religion kräver.

Kapellet Eken som finns på griftegården i Augerum är byggt så det ska passa alla trossamfund. Det finns även en lokal för minnesstund. På griftegården finns även en speciell begravningsplats för muslimer.

För judisk trosbekännare finns plats på Mosaiska kyrkogården vid Wämö.

Spridning av askan utanför begravningsplatserna

Länsstyrelsen kan ge godkännande till spridning av aska utanför begravningsplatsen, ansökan med angivande av var man vill genomföra spridningen ställs till Länsstyrelsen.