Kör och Musik

Från 6 år och uppåt.

Himlaskoj

För dig i förskoleklass

Änglakören

För dig i årskurs 1-3

Tonbyggarna

För dig i årskurs 4-7.

Kyrkokören övar på tisdagar.

Kyrkokören

Blandad vuxenkör.