En grupp konfirmander i kåpor
Foto: Rödeby församling

Konfirmation

En upplevelse för livet.

Att veta om man är kristen eller tror på Gud är kanske inte så lätt alla gånger, men under konfirmationstiden är det meningen att man ska få den tid och de redskap som behövs för att fundera kring tro och kristendom. Vi pratar om människovärde, Gudsbilder, etik och moral och vi gör det på ett sätt som ungdomar kan greppa och förstå. Genom att uppleva med alla sinnen erbjuder vi en konfirmationsläsning som är både varierande och rolig. Vi åker på läger för att lära känna varandra lite bättre och vi medverkar i olika Gudstjänster.

Konfirmation 24/25

Välj mellan Måndag-, Onsdag- eller Mekagrupp.