Foto: Rödeby församling

Aktuellt på kyrkogården

Här kan du läsa om vad som är på gång.

Några män planterar blommor i lådor

Plantering på kyrkogården

Nu kommer sommarblommorna på plats

Sommaräng för fjärilar och bin

Kyrkogården bidrager till att bevara den biologiska mångfalden.

En allé med träd

Almsjuka

På kyrkogården

Gravstenssäkerhet

Vart femte år ska alla gravstenar på våra kyrkogårdar kontrolleras så att de är stabila och säkra. Stenar som inte uppfyller kraven måste åtgärdas.