Internationella gruppen

Act Svenska kyrkan.

Varje människa har rätt till ett värdigt liv. Därför har vi som kyrka ett självklart uppdrag att arbeta även internationellt mot orättvisor och förtyck. Det gör vi genom Act Svenska kyrkan.

I församlingen finns en grupp som arbetar för Act Svenska kyrkan.

De arbetar bl a med lotterier, bössinsamlingar, församlingsaftnar med olika teman som t ex modevisning, mat, underhållning.

Arbetet är avgränsat till de olika insamlingsperioderna kring jul och fastan.

Vill du vara med?
Kontakta expeditionen 0455-33 77 33.

"Katastrofinsatser" är inte publicerad

"Långsiktigt utvecklingsarbete" är inte publicerad

Ung mamma och pappa med nyfödd son

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Barn sitter och skriver bokstäver

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

Du kan lita på att din gåva når de människor den är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Sida, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige.