Meny

Internationella gruppen

Act Svenska kyrkan.

Varje människa har rätt till ett värdigt liv. Därför har vi som kyrka ett självklart uppdrag att arbeta även internationellt mot orättvisor och förtyck. Det gör vi genom Act Svenska kyrkan.

I församlingen finns en grupp som arbetar för Act Svenska kyrkan.

De arbetar bl a med lotterier, bössinsamlingar, församlingsaftnar med olika teman som t ex modevisning, mat, underhållning.

Arbetet är avgränsat till de olika insamlingsperioderna kring jul och fastan.

Vill du vara med?
Kontakta expeditionen 0455-33 77 33.