Himlaskoj

För dig i förskoleklass

Vi övar på torsdagar klockan 13.00-13.40 i Senapskornet.

Vi sjunger rörelsesånger, leker musiklekar, sjunger sånger för livet och kyrksånger.
Framåt advent övar vi luciasånger och går lucia i kyrkan.

Några gånger varje termin förbereder kören sånger som vi medverkar med i gudstjänsten.

Vi övar inte på skolans lov- och studiedagar.

Det är kostnadsfritt att deltaga i kören. Max 15 barn. Anmälan.