Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Gravstenssäkerhet

Vart femte år ska alla gravstenar på våra kyrkogårdar kontrolleras så att de är stabila och säkra. Stenar som inte uppfyller kraven måste åtgärdas.

Rödeby församling är ansvarig för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogården är säkert monterade.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen, det vill säga gravstenen inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen enligt 7 kap. 30 § begravningslagen.

Centrala gravvårdskommittén, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram nationella riktlinjer. En sten som är högre än 30 cm ska klara ett drag/tryckbelastning på 35 kg. Det ska finnas godkända dubbar. En sten som inte klarar den belastningen riskerar att välta och skada personal, allmänhet och egendom. Gravstenen kan också gå sönder om den faller.

Vi arbetar löpande med att kontrollera stenar och de gravrättsinnehavare som har gravstenar som utgör fara blir kontaktade via brev.