Gravskötsel

Du som anhörig kan välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkvaktmästarna.

Gravplatsen anläggs och sköts enligt de bestämmelser som följer med gravbrevet. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen sköts och är i ordnat och värdigt skick, det vill säga att den bland annat hålls fri från ogräs. Om gravplatsen blir uppenbart vanvårdad kan den återtas.

Den som behöver hjälp och råd om gravskötsel, plantering och teckning av avtal är alltid välkommen att kontakta oss kyrkvaktmästare.

Vi erbjuder 1-åriga gravskötselavtal:
Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget om avtalet inte sagts upp skriftligt senast en månad före avtalstidens utgång. Faktura skickas ut i början av året eller vid nyteckning med 30 dagars förfallotid. Priserna på produkter och tjänster som ingår i 1-årsavtalen justeras årligen.

Skötselavtal

Ett gravskötselavtal kan till exempel innehålla skötsel och plantering eller endast skötsel.

Endast skötsel innehåller:
Vår- och höststädning (t ex borttagning av granris och kransar)
Ogräsrensning
Borttagning av vissna blommor
Krattning och randning av grusyta
Klippning av häck och buskar inom gravplatsen
Kantskärning av rabatt

Vid plantering ingår också:
Sommarblommor
Vinterdekoration (krans eller längd beroende på gravens storlek)
Vattning