Meny

Förtroendevalda

Du som medlem bestämmer vem som styr i Rödeby församling genom de personer du röstar fram i kyrkovalet att sitta i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet 2018-2021

Kyrkorådet ansvarar för mål och inriktning av verksamheten och ser tillsammans med församlingspersonalen till att de grundläggande uppgifterna – att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission blir utförda.

Församlingens Församlingsinstruktion beskriver ingående hur detta skall utföras och denna revideras årligen.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokoll från sammanträdena finns tillgängliga här på hemsidan och på församlingsexpeditionen.

Ordinarie ledamöter
Göran Karlsson, ordförande.
Lena Persson, vice ordförande
Ingbritt Pettersson
Laila Karlsson
Erland Olsson
Siv Majing
Magnus Johansson
Evy Andreasson

Ersättare
Ingemar Johansson
Ulf Danielsson
Ingegärd Holm
Birgit Johansson
Marianne Abrahamsson
Thomas Petersson
Ingela Sadelsten
Anette Ivekull

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Kyrkofullmäktige fördelar ekonomiska resurser för personalkostnader, lokaler och andra ekonomiska bidrag så att församlingen kan uppfylla sina grundläggande uppgifter i enlighet med beslutade mål och riktlinjer.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för alla. Välkommen.

Ordförande: Siv Majing
Vice ordförande: Ingemar Johansson

Socialdemokraterna
Ordinarie ledamöter
Siv Majing
Göran Karlsson
Erland Olsson
Laila Karlsson
Ingegerd Holm
Marianne Abrahamsson
Birgit Johansson
Ingela Sadelsten

Borgerlig Samverkan
Ordinarie ledamöter
Ingemar Johansson
Lena Persson
Ingbritt Pettersson
Ulf Danielsson

Ersättare
Katarina Widebrant
Paul Wihlborg

Hållbar Församlingsgemenskap i Rödeby församling
Ordinarie ledamöter
Evy Andreasson
Thomas Petersson
Torsten Antonsson

Ersättare
Ann-Charlotte Folkesson
Richard Luthander

Sverigedemokraterna
Ordinarie ledamöter
Magnus Johansson
Anette Ivekull

Ersättare
Åsa Larsson