En grupp av människor utomhus
Foto: Rödeby församling

Förtroendevalda

Du som medlem bestämmer vem som styr i Rödeby församling genom de personer du röstar fram i kyrkovalet att sitta i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet 2022-2025

Kyrkorådet ansvarar för mål och inriktning av verksamheten och ser tillsammans med församlingspersonalen till att de grundläggande uppgifterna – att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission blir utförda.

Församlingens Församlingsinstruktion beskriver ingående hur detta skall utföras och denna revideras årligen.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokoll från sammanträdena finns tillgängliga här på hemsidan och på församlingsexpeditionen.

Ordinarie ledamöter
Göran Karlsson, ordförande.
Lena Persson, vice ordförande
Ingbritt Pettersson
Laila Karlsson
Erland Olsson
Siv Majing
Thomas Petersson
Anette Ivekull

 

Ersättare
Ingegärd Holm
Birgit Johansson
Bengt Karlsson
Ingvar Kiläng
Katarina Widebrant
Ulf Danielsson
Evy Andreasson
Benny Berglund

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Kyrkofullmäktige fördelar ekonomiska resurser för personalkostnader, lokaler och andra ekonomiska bidrag så att församlingen kan uppfylla sina grundläggande uppgifter i enlighet med beslutade mål och riktlinjer.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för alla. Välkommen.

Ordförande: Siv Majing
Vice ordförande: Ingbritt Pettersson

Socialdemokraterna
Ordinarie ledamöter
Siv Majing
Göran Karlsson
Erland Olsson
Laila Karlsson
Ingegerd Holm
Bengt Karlsson
Birgit Johansson
Ingvar Kiläng

Ersättare
Lisbeth Bengtsson
Bertil Lund

Borgerlig Samverkan
Ordinarie ledamöter
Lena Persson
Ingbritt Pettersson
Katarina Widebrant
Ulf Danielsson

Ersättare
Lennarth Andersson
Gertrud Frostegren

Hållbar Församlingsgemenskap i Rödeby församling
Ordinarie ledamöter
Thomas Petersson
Evy Andreasson
Torsten Antonsson

Ersättare
Ronny Nilsson
Agneta Albinsson

Sverigedemokraterna
Ordinarie ledamöter
Anette Ivekull
Benny Berglund

Ersättare
Vakant