Foto: Rödeby församling

Församlingshemmet

Här trivs konfirmander och ungdomar med övrig verksamhet.

En gammal skolbyggnad med byggår 1909 som numera används som församlingshem där vi har verksamhet som församlingsaftnar, utställningar, studiegrupper, konfirmand- och ungdomsgrupper med mera.

Det finns möjlighet att hyra församlingshemmet för t ex föreningsträffar eller vid en kyrklig handling så som dop, konfirmation, vigsel eller begravning.

Byggnaden renoverades under år 2004 och fick en utvändig ansiktslyftning då den målades om år 2018.

 

Vill du hyra församlingshemmet?

Församlingshemmet har två salar med gemensamt kök för uthyrning.

Lilla salen rymmer cirka 35 personer.
Stora salen rymmer cirka 75 personer.

Hyreskostnader fr o m 1/7 2014:
Lilla salen inkl. kök 300 kr
Stora salen inkl. kök 500 kr
Båda lokalerna inklusive kök 700 kr

Man får vid all förhyrning vara beredd på att dela kök med vår egen verksamhet eller annan hyresgäst.

I samband med kyrklig handling i församlingen så som dop, vigsel, konfirmation och begravning får man låna lokalerna gratis.

Starksprit får ej förtäras i lokalerna.

Vill du hyra Församlingshemmet kontakta församlingsexpeditonen på tel 0455-337730 eller via e-mail rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se.