Fonder och Stiftelser

Här kan församlingsmedlemmar och föreningar söka medel.

John Jeanssons Donationsfond

Flickor födda i Rödeby församling under åren 2002, 2003 och 2004 kan 2022 söka premier ur ovanstående fond.

Blanketter för ansökan finns på expeditionen i Rödeby, telefon 0455-33 77 33 eller att ladda ned som pdf här nedan.

Ansökan lämnas eller skickas senast 15 maj 2022 till:
Rödeby församling, Stationsvägen 38, 373 42 Rödeby,
e-post: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Ytterligare upplysningar genom Ingegerd Holm telefon/sms 0768-82 28 03.

Martin Thunells Stiftelse

Till behövande barn och ungdomar upp till 16 år som bor i Rödeby församling eller till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet inom församlingen.

Ansökan senast 4 april 2022 till:
Martin Thunells stiftelse
C/O Lena Persson
Tibbamåla 206
373 44 Rödeby

Det går bra att skriva ett vanligt brev men om du vill använda en blankett finns den att ladda ned som pdf här nedan.

Eventuella frågor besvaras av Lena Persson på telefon 0708-98 05 22