Fonder och Stiftelser

Här kan församlingsmedlemmar och föreningar söka medel.

John Jeanssons Donationsfond

Flickor födda i Rödeby församling under åren 2004, 2005 och 2006 kan 2024 söka premier ur ovanstående fond.

Blanketter för ansökan finns på expeditionen i Rödeby, telefon 0455-33 77 33 eller att ladda ned som pdf här nedan.

Ansökan lämnas eller skickas senast 22 maj 2024 till:
Rödeby församling, Stationsvägen 38, 373 42 Rödeby,
e-post: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Ytterligare upplysningar genom Anette Ivekull telefon/sms 0708-98 15 73.

Martin Thunells Stiftelse

Till behövande barn och ungdomar upp till 16 år som bor i Rödeby församling eller till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet inom församlingen.

Ansökan senast 6 april 2024 till e-post anette.ivekull@karlskrona.se eller
Martin Thunells stiftelse
C/O Anette Ivekull
Backvägen 17
37342 Rödeby

Det går bra att skriva ett vanligt brev men om du vill använda en blankett finns den att ladda ned som pdf här nedan.

Eventuella frågor besvaras av Anette Ivekull på telefon 0708-98 15 73.