Foto: Rödeby församling

Din medlemsavgift gör nytta!

Alla församlingar är beroende av medlemmarnas avgifter. Den allra största delen av kyrkoavgiften går till att bekosta verksamheten i församlingen.

Genom din kyrkoavgift bidrar du till verksamheter som betyder mycket för människor i olika åldrar och livssituationer.

Det här gör vi i Rödeby församling under ett år:

· Barnverksamhet – ca 3 000 besök av barn på öppet hus och våra barngrupper 3 år och uppåt.

· Diakoni – sorgegrupper, enskilda samtal, stöd till utsatta,   gemenskapsfrämjande verksamhet, besök på Elineberg m m.

· Körer – ca 100 barn och vuxna deltar i vår körverksamhet.

· Musik – ca 1 100 besök på musikgudstjänster i våra kyrkor.

· Vuxenverksamhet – luncher, internationellt arbete, musikaftnar, bibelstudiegrupper, syförening med mera.

· Konfirmation – ca 30 ungdomar konfirmerar sig.

· Ungdomsgrupper  – ca 400 besök av ungdomar.

· Skolkyrka – ca 300 besök av barn i kyrkan och ca 30 besök på skolan.

· Gudstjänster – ca 8 000 besök i kyrkan.

· Dop – ca 40 personer döps.

· Vigslar – ca 10 par gifter sig.

· Begravningar – ca 50 begravningsgudstjänster.

Du är också med och stöttar driften av vårt församlingshem. Församlingshemmet i vår församling fungerar inte bara som samlingsplats för kyrkans verksamhet. Till en förhållandevis låg kostnad står det också till förfogande för föreningslivet i bygden och för privatpersoner.

 Hämtat ur 2019 års statistik.