Foto: Rödeby församling

Dela med dig av din tid

Och få en massa glädje tillbaka.

Många arbetar ideellt i Rödeby församling, men vi behöver bli fler.

Du kan hjälpa till med tisdagsluncherna. Då hjälper du till med matlagning, dukning och diskning.

Du kan också baka, grilla korv etc till olika samlingar och evenemang eller hjälpa till med kyrkkaffet efter söndagens gudstjänst.

Du kan också  ingå i vår besöksgrupp och göra hembesök eller besök på vårt servicehus Elineberg.

Om du är intresserad eller har frågor ring gärna till kyrkoherde Mats Svensson på telefon 0455-33 77 30.