Foto: Rödeby församling

Dela med dig av din tid

Och få en massa glädje tillbaka.

Många arbetar ideellt i Rödeby församling, men vi behöver bli fler.

Du kan hjälpa till med tisdagsluncherna eller tisdagscafét. Då hjälper du till med dukning och diskning.

Du kan också baka, grilla korv etc till olika samlingar och evenemang eller hjälpa till med kyrkkaffet efter söndagens gudstjänst.

Du kan också göra hembesök eller besök på vårt servicehus Elineberg eller Movägen.

Om du är intresserad eller har frågor ring gärna till Carina Andersen på telefon 0455-33 77 32.