Foto: Magnus Aronson/Ikon

Är du nyfiken på tro och livsfrågor?

Kom och var med i någon av våra studiegrupper.

Detta är en möjlighet att få samtala, ställa frågor och dela erfarenheter.

Rödeby
Vi träffas torsdagar, jämna veckor, klockan 14 – 16 inkl. kaffepaus i församlingshemmet.
Start 12 januari.

Kopparemåla
Vi träffas onsdagar, ojämna veckor, klockan 13.30 – 15.30 inkl. kaffepaus i EFS Missionshus.
Start 18 januari.

Har du frågor? Välkommen att höra av dig till Wictor Wallin på telefon 0455-33 77 31 eller e-post wictor.wallin@svenskakyrkan.se

Välkommen!