Bårtäcke

Församlingen har ett bårtäcke att låna ut.

Församlingen har ett bårtäcke att låna ut vid begravningsgudstjänst.

Om man vill lägga blommor på täcket behöver man skydda det med en liten duk.