Foto: Rödeby församling

Annexet

Barnmorskebostaden från 1700-talet.

Huset var från början beläget någonstans i Nättleryd och byggdes troligen någon gång på 1700-talet. Det flyttades till nuvarande plats ca 1890 och användes då som barnmorskebostad.

1965 flyttade kyrkans unga och barntimmarna in.
Det hölls även mindre minnesstuder här.

1975 fick vaktmästarna tillgång till lokalen som i början delades med barntimmarna. Så småningom flyttade barntimmarna till andra lokaler och vaktmästarna fick tillgång till hela huset.
I dag rymmer huset omklädningsrum samt mötesrum.

Huset genomgick en yttre renovering 2006 då bland annat taket lades om.