Dop? Ja gärna!

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Dopet är en fest i Guds familj

Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.
Du är välkommen att kontakta oss om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.


SVENSKA KYRKAN DÖPER BÅDE BARN OCH VUXNA

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.
Ett litet barn som döps kan ju inte ens själv uttrycka att det har en tro på Gud och vill tillhöra den kristna församlingen. Längre fram i livet, i konfirmationen, finns däremot möjligheten att säga ja till sitt dop.

För att boka dop - kontakta Pastorsexpeditionen 070-6633530