Gravar och gravrätter

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt och det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt. Det vanligaste är att gravrätt uppstår när någon avlider

För att hitta en gravplats kan du, förutom att titta på våra gravkartor, söka graven på följande sidor:

gravar.se– Sök bland 2 504 487 gravsatta på 1 850 kyrkogårdar i hela Sverige. Här finner ni också våra kyrkogårdar.

www.svenskagravar.se - Här kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdar hos för närvarande 85 kyrkogårdsförvaltningar. 

Gravstensinventeringen - En nationell gravstensdatabas med omkring 500 000 gravstenar.

hittagraven.se  – Sök bland gravsatta på Stockholms 11 allmänna begravningsplatser.